FAQ


Najczęstsze pytania

Ile wynosi płaca minimalna w Niemczech?

W roku 2021 minimalna stawka za godzinę pracy wynosi 9,50 Euro brutto. W roku 2022 stawką ta wzrośnie do 10,45 Euro brutto.

Brutto 2000 Euro? Ile z pensji dostanę „na ręke” ?

To zależy od różnych czynników, takich jak klasa podatkowa, ilość dzieci, Landu(Bundesland) itp.
Przykład: Pensja 2000 Euro Brutto na I klasie podatkowej bez dzieci za 04.2017 to około 1384 Euro netto „na rękę”.
Dokładniejszych wyliczeń można dokonać na stronach AOK.

Diety? Ile się w DE należy i kiedy 12 € a kiedy 24 €?

Niemiecki ustawodawca nie zobowiązał prawnie pracodawców do płacenia diet, ustanowił tylko górne progi netto. Krótko mówiąc niemiecki pracodawca może, ale zgodnie z niemieckim prawem nie musi płacić diet.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

www.reisekostenabrechnung.com

Niemieccy pracodawcy proponują natomiast przeważnie diety na poziomie 12/24 €. Czyli:

-powyżej 8 godz. poza bazą = 12 €

-za pełne 24 godz. poza bazą = 24 €

Przykład: start z bazy poniedziałek 05:00 powrót piątek 17:00.

poniedziałek = 12 €;  wtorek = 24 €;  środa = 24 €; czwartek = 24 €; piątek = 12 €

Do której klasy podatkowej zostanę przydzielony?

W Niemczech istnieje 6 klas podatkowych:

  • Klasa podatkowa I: pracownicy stanu wolnego, wdowy i wdowcy lub osoby rozwiedzione
   bądź będące w związkach małżeńskich, którzy żyją w trwałej separacji i nie należą do klasy
   podatkowej III lub IV.
    
   Uwaga: Do tej klasy podatkowej należą z reguły także pracownicy posiadający ograniczony
   status podatkowy, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Niemczech.

 

  • Klasa podatkowa II: pracownicy jak w klasie podatkowej I, jeśli posiadają na utrzymaniu co
   najmniej jedno dziecko i dla których uwzględnia się składkę wyrównawczą dla osób
   samotnie wychowujących dzieci.

 

  • Klasa podatkowa III: osoby będące w związkach małżeńskich, jeśli pracuje tylko jeden z
   małżonków lub gdy jeden z małżonków należy do klasy podatkowej V.
    
   Uwaga: Jeżeli pracują obydwoje małżonkowie, mogą wybrać jedną z dwóch kombinacji
   klas podatkowych. Pierwsza możliwość przewiduje, że obydwoje małżonkowie wnioskują o
   wystawienie kart podatkowych z klasą podatkową IV, druga możliwość: jeden
   współmałżonek (z reguły więcej zarabiający) wybiera klasę podatkową III, a drugi klasę
   podatkową V.

 

  • Klasa podatkowa IV: osoby będące w związkach małżeńskich, jeśli obydwoje małżonkowie
   pobierają wynagrodzenie za pracę i nie zdecydowali się na klasę podatkową III lub V.

 

  • Klasa podatkowa V: osoby będące w związkach małżeńskich, jeśli drugi współmałżonek
   zdecydował się na klasę podatkową III.

 

  • Klasa podatkowa VI: pracownicy, którzy wraz z drugą lub z kolejnymi kartami podatkowymi
   otrzymują wynagrodzenie za pracę równocześnie od kilku pracodawców.

   
  Więcej szczegółowych informacji na stronach www.arbeitsagentur.de

Gdzie można uzyskać kartę kierowcy i/lub ADR?

Karta kierowcy (karta tachografu) jest wyrabiana przez polską wytwórnie papierów wartościowych. Wniosek i szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: www.info-car.pl

ADR można uzyskać przez ukończenie stosownego kurs. Kursy są oferowane przez różne ośrodki szkolenia kierowców. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: www.info-car.pl

Otrzymam niemiecką emeryturę?

Tak, jeśli przepracujesz w Niemczech nie mniej niż 5 lat!  Więcej informacji znajdziesz na stronach Deutsche Rentenversicherung.

Czy mogę podjąć legalną pracę w Niemczech?

Tak, od maja 2011 roku zarówno Niemcy jak i Austriacy znieśli restrykcje odnośnie zatrudniania Polaków. Tamtejszy pracodawca może Ciebie, zatem całkiem legalnie zatrudnić.

Rozumiem, że nie ponoszę żadnych kosztów z tytuł pośrednictwa pracy?

Dokładnie! Od kierowców nie pobieramy żadnych opłat ani prowizji za pośrednictwo pracy.

Kto zatrudnia: polski czy niemiecki pracodawca?

Praca-dla-kierowcy zajmuje się pośrednictwem polskich kierowców dla naszych niemieckich klientów, zatrudnia zatem bezpośrednio niemiecki pracodawca/przewoźnik na niemiecką umowę o pracę.

Czy jako Polak pracujący w Niemczech mam prawo do jakiś zasiłków?

Tak, jeżeli masz dzieci poniżej 25 roku życia masz np. prawo do zasiłku rodzinnego „Kindergeld”. Szczegółowe informacje znajdziesz w usługach.

Będę mógł odzyskać podatek zapłacony za granicą?

Jak najbardziej istnieje tak możliwość. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego partnera.


Inne pytania?

Brakuję odpowiedzi na twoje pytanie? napisz do nas.