Dyspozytor mówi/pyta kierowcę - Praca dla kierowcy
Praca dla kierowcówZapytaj o ofertę

Gdzie teraz jesteś? – Wo bist du jetzt? width=
Jestem na A4 na wysokości Eisenach – Ich bin auf der A4 in Höhe von Eisenach width=
Dlaczego się nie odzywasz? – Warum meldest du dich nicht? width=
Musisz być punktualnie na miejscu rozładunku – Du musst pünktlich an der Entladestelle sein width=
Daj mi znać jak tylko rozładujesz / załadujesz- Gib mir Bescheid sobald du entladen / beladen hast width=
Zadzwoń do mnie jak skończysz – Ruf mich an wenn du fertig bist width=
Możesz zrobić teraz swoją przerwę – Du kannst jetzt deine Pause machen width=
Czy już rozładowałeś? – Hast du schon entladen width=
Tak – Ja width=
Nie, mam jeszcze 20 kilometrów do miejsca rozładunku – Nein, ich habe noch zwanzig Kilometer zur Entladestelle width=
Wymieniłeś palety? – Hast du Paletten getauscht? width=
Co załadowałeś? Co masz załadowane (w sensie jaki ładunek?) – Was hast du geladen? width=
Załadowałem 12 palet kartonów – Ich habe zwölf Paletten Karton geladen width=