Otrzymaj 500 PLN Premii za kolegę
Zamknij
Nie pokazuj więcej

Pytania, zaimki


Pytania, zaimki
Oceń

Co? – Was? width=
Gdzie? – Wo? width=
Jak? – Wie? width=
Kto? – Wer? width=
Kiedy? – Wann? width=
Skąd? – Woher? width=
Które?- Welche? width=
Dokąd? – Wohin? width=
Dlaczego? – Warum / weshalb / wieso ? width=
Jak długo? – Wie lange? width=
Jak daleko? – Wie weit? width=
Ile? – Wie viel? width=

PREMIA 500 PLN